Tilbage til: Portalen | Forsiden
 
  Temaoversigt >> Læs indlæg  
  Side 1 af 1
Bredbånd på Helgenæs
 


Administrator Molsportalen

Total antal indlæg : 20Skrevet d. 08-08-2016 21:19:33
________________________________

Kære beboer.

Vi er en gruppe frivilligt arbejdende mennesker, alle bosiddende på Helgenæs, som arbejder på at få bedre/hurtigere bredbånd til fastboende, sommerhusejere og virksomheder på halvøen. 
Vores arbejdsgruppe startede som en del af projektet ”Mols i Udvikling”.
Desuden samarbejder vi med Syddjurs Kommune, som pt. bidrager med ekspertise og input ved Henrik Friis og i projektet er villig til at yde økonomisk bidrag.

Facts:

Regeringen har en målsætning om, at alle skal kunne tilgå højhastighedsbredbånd med en forbindelse på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020. Derfor er der afsat 200 mio. kr. til anvendelse til bredbåndspuljen i 2016-2019, hvoraf de 80 mio. er afsat i 2016. Energistyrelsen er ved at kortlægge de områder i Danmark, hvor der er den dårligste/langsomste bredbåndshastighed. Bredbåndspuljen vil være målrettet områder, der ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Adresser, der ikke har adgang til 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload får en særlig prioritering.

Bliver man en del af den nye bredbåndspulje vil man være sikker på at få 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload her og nu og 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020. Der vil være tale om stabile, oplevede hastigheder, som kan fås indendørs.

Der vil være en obligatorisk egenbetaling/tilslutningsafgift på 2000 kr. pr. tilsluttet boligenhed. Hvis man vælger at blive tilsluttet og dermed betaler 2000 kr. i egenbetaling, binder man sig ikke samtidig for et løbende abonnement, hvis man ikke ønsker dette her og nu.

Der er pt. godt 560 boligenheder (helårs- og sommerhuse) på Helgenæs, som kun har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload og som dermed vil være omfattet af den nye bredbåndspulje.

Tidsplan for bredbåndspuljen 2016:

- Etablering af lokalt projekt indeholdende adresser, som er omfattet af den nye bredbåndspulje. 
- Projektet offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside. 
- Bredbåndsselskaber har mulighed for at give tilbud på de enkelte projekter.
- Samarbejde etableres mellem projektmagere og bredbåndsselskaber. Herefter sendes en ansøgning til Energistyrelsen, senest 31. okt. 2016. 
- Energistyrelsen vurderer ansøgningerne og giver tilsagn om tilskud eller afslag. Dette sker inden udgangen af 2016.

Links:

http://www.ens.dk/bredbaandspulje 
http://djurslandonline.dk/

Arbejdsgruppens planer og visioner.

Vores arbejdsgruppes foreløbige arbejdsplan er, at undersøge mulighederne for opbakning til vores lokale projekt. Vores ønske er at få alle med, som er omfattet af bredbåndspuljens kriterier. Det vil give et mere rentabelt projekt og dermed øge muligheden for at få del i bredbåndspuljen. 
Medio august 2016 skulle vi gerne have et færdigt projekt, som kan lægges ud på Enegistyrelsens hjemmeside. Herefter er det muligt for div. Bredbåndsselskaber at byde ind på projektet. 
Som tidligere nævnt er der pt. godt 560 boligenheder på Helgenæs med mulighed for at få del i bredbåndspuljen. Langt størstedelen af disse er sommerhuse beliggende hhv. i/ved Esby, Fejrup Strand, Stødov Bakker/Gl. Kirkebjerg og Ørby/Sletterhagevej. Vi har en idé om at de fleste sommerhusejere, hvad 
enten de kun benytter deres sommerhus selv, lejer det ud eller en kombination, kan have et ønske om at fremtidssikre deres sommerhus, hvad angår god internetforbindelse.
Derudover har vi også en idé om at beboerne i helårshusene, kan have et ønske om at have adgang til hurtig internet. Det gælder både på det private område eller hvis der drives virksomhed fra adressen.

Hvad får man.

Bliver projektet realiseret 
- kan man blive tilsluttet for 2000 kr. uden løbende abonnement.
- vil de tilsluttede være sikre på at få 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload her og nu.
- vil de tilsluttede være sikre på at få 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020.
- er der mulighed for adgang til Internet, TV og sandsynligvis en eller anden form for IP-telefoni.

Hvad skal du gøre.

Hvis du er interesseret i hurtigere bredbånd og ønsker at bakke op om projektet, skal du allerede nu sende følgende til os: dit navn, din adresse på Helgenæs, din folkeregisteradresse, dit telefonnummer, din mailadresse samt din grad af tilslutning (udfyld venligst skema på sidste side). Du kan enten sende oplysningerne via mail til bredbaandhelgenaes@gmail.com eller lægge den i ”Bredbåndskassen” i Dagli’ Brugsen på Helgenæs.

Den fremtidige kommunikation mellem dig og IT-gruppen på Helgenæs vil hovedsagelig foregå via mail. Til dig som ikke har en mailadresse, bliver det via Post Danmark. 
Vi gør opmærksom på, at det på ingen måde er en bindende tilmelding, men blot en tilkendegivelse af, at du/i bakker op projektet. Jo flere der bakker op om projektet, des større er muligheden for dets gennemførelse og til en fornuftig pris.

Aktiviteter, spørgsmål og svar. 
Henrik Friis fra Syddjurs Kommune vil med Kampagne-/iværksætterbus og standplads være tilstede ved Sommerfesten på Helgenæs lørdag d. 9. juli 2016. 
IT-gruppen på Helgenæs vil også være tilstede ved Sommerfesten på Helgenæs. 
Spørgsmål til projektet kan også stilles til nedenstående personer i IT-gruppen eller via mail til

bredbaandhelgenaes@gmail.com.

Med håb om opbakning. God sommer.

Med venlig hilsen IT-gruppen på Helgenæs

Henning Møller Nielsen (Formand), Mobil: 20267944, Mail: henningmnielsen@post.tdcadsl.dk

Eva Dragheim (Sekretær), Mobil: 87257940/61335191, Mail: eva.dragheim@gmail.com

Ann Berit Hansen, Mobil: 61769388, Mail: ingridsmor@hotmail.com

Vi arbejder for –

HURTIG BREDBÅND TIL ALLE PÅ

HELGENÆS

OPLYSNINGSSKEMA

Navn

Adresse på Helgenæs

Folkeregisteradresse

Telefonnummer

Mailadresse

Tilslutning med tilbud om løbende abonnement (ja/nej)

Tilslutning uden tilbud om løbende abonnement (ja/nej)

Ingen tilslutning (sæt X)

  Side 1 af 1
Copyright © 2006 - 2019 Landsbyhjemmeside by Andrewscom