Tilbage til: Portalen | Forsiden
 
  Temaoversigt >> Læs indlæg  
  Side 1 af 1
Alle er lige, men nogen er .....
 


Redaktør Molsportalen

Total antal indlæg : 5Skrevet d. 17-04-2012 08:57:08
________________________________

Til Regionsrådet

RegionMidt

Att.: Forretningsudvalget

 

 

 

Akutlægebilens placering på Djursland

Lighedsaspekt contra antalsaspekt

 

 

Som det fremgår af punkt 11 i dagsorden til mødet i Forretningsudvalget den 17. april 2012 kl. 10:

er de specifikke argumenter (Hospitalsassistancen og projektmidler) for placering af akutbilen i Grenaa stærkt afsvækkede, hvorimod argumenter for en central placering står uimodsagte og forsat i fuld overensstemmelse med regionens egne intentioner om:at akutbilen er en del af rygraden i den præhospitale indsats...og skal være et supplement til ambulancerne….jævnt fordelt…rimelig responstid.. osv.”

 

På trods heraf lyder indstillingen til forretningsudvalget på fortsat placering i Grenå indtil videre. – helt uanfægtet af, at politikerne flere gange har peget på flytningen til en mere central placering på Djursland, men dog fraveget denne indstilling under forståelige hensyn til bevarelse af sengepladser og hospitalsfunktioner i Grenaa. Ordvalget ”indtil videre” signaliserer vel dybest set også en vis usikkerhed hos administrationen.

 

Tilbage står så prioriteringen mellem lighedsaspektet og antalsaspektet, som det udtrykkes.

Var det ikke Orwell, der karikerede demokratiet gennem citatet: Alle er lige, men nogle er mere lige end andre! Og Niels Hausgaard, der sang om: Er de fleste de bedste eller bare de fleste?

 

Indstillingen favoriserer antalsaspektet fremfor lighedsaspektet. Og hvorfor mon det, når antalsaspektet svækkes jo nærmere placeringen af bilen rykker til vandkanten mod øst?

Det må sikkert kunne accepteres, at antallet, som får gavn af Folketingets målsætning om responstid på max. 15 min., vokser med flytning af bilen hen mod et centralt udgangspunkt uden at flytte så langt, at personer fra Grenaa må vente mere end 15. min. Med andre ord bør lighedsaspektet prioriteres forud for antalsaspektet. Vælger man derimod at fastholde indstillingen må adskilligt flere end nødvendigt tåle, at Folketingets målsætning kun og i særlig udstrakt grad er gældende for befolkningen i Grenaa og Omegn. Dette perspektiv læner sig i betydelig grad op ad kammerateri. Hvorfor ikke frigøre sig fra blot mistanke herom ved at vælge størst mulig lighed for loven og lade lighedsprincippet være afgørende for placeringen af akutbilen og så endda i fuld overensstemmelse med egne tidligere politiske udmeldinger.

 

Endelig er der væsentlig flere indbyggere i hele sommerperioden i Syddjurs, end der er i Grenaa, så hvis antalsprincippet skulle afgøre sagen, så er Grenaa af den grund heller ikke svaret.

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Ørgård

Fmd. Borgerforeningen Mols – Distriktsråd

For Mols og Helgenæs

  Side 1 af 1
Copyright © 2006 - 2020 Landsbyhjemmeside by Andrewscom